Текст песни Wilhelmus - BZN


Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik, van Duitsen bloed,
Den vaderland getrouwe
Blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
Ben ik, vrij onverveerd,
Den Koning van Hispanje
Heb ik altijd geëerd.
Mijn schild ende betrouwen
Zijt Gij, o God mijn Heer,
Op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
Uw dienaar t'aller stond,
En de tirannie verdrijven
Die mijn hart doorwondt.

Авторы: traditional


Альбом
The Bastard
дата релиза
19-06-2015


Видео
Видео получено поиском и может не соответствовать содержимому страницы.

Внимание! Не стесняйтесь оставлять отзывы.